Skip to Main Content
 • Chcę kupić - Maseczki niemedyczne - NIECERTYFIKOWANE

Breadcrumb

Wyposażenie
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia
Szanowni Państwo,
 
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Proszę wpisać cenę za jedną jednostkę i w polu "Miejsce na twój opcjonalny, dodatkowy komentarz do całości oferty" wpisać wartość oferty.
Proszę również o dodanie niezbędnych załączników, uwzględniających wypełnione i podpisane oświadczenie, którego wzór jest załącznikiem do niniejszego postępowania.
Poniższe postępowanie dotyczy produktów niecertyfikowanych, natomiast muszą one być zgodne z wytycznymi krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych, które opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw zdrowia. Środki te mogą być nabywane przed zakończeniem oceny ich zgodności i bez oznakowania CE nie dłużej niż 30 dni od dnia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 W przypadku pytań: 
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"   
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.
 • tel. 22 101 02 02
 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
 •  
  Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 
  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

  Formularz: https://platformazakupowa.pl/transakcja/329680
  Bez limitu